Esileht
TALLINN
PÜHA VAIMU

PÜHA VAIMU KIRIK

Teaduspublikatsioonid
 1. Tallinna Püha Vaimu kirik : ehitus, ajalugu ja kunstivarad. Koost. Peets, Hugo ja Naha, Johann. Tallinn, 1933
 2. Moltke, Erik Bernt Notkes altertavle i Århus Domkirke og Tallinntavlen. København : Gad, 1970
 3. Lumiste, Mai Pühavaimu kirik : ajalugu ja kaasaeg. Tallinn, 1971
 4. Konverents "Tallinna Püha Vaimu kirik ja kogudus aegade voolus" 15. novembril 2002 Tallinnas. Tallinn : Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu kogudus, 2002
 5. Heidelberg, Malle-Reet Tallinna Püha Vaimu kiriku vääride restaureerimine : magistritöö. Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 2004
 6. Pildipiibel Püha Vaimu kiriku vääridel. Tallinn, 2005
 7. Pauper`s bible : picture bible based on the galleries of the Holy Spirit Church. Tallinn, 2006
 8. Kala, Tiina Ludeke Karwel, kogudusevaimulik. - Kümme keskaegset tallinlast. Tallinn, 2006, lk. 150-176
 9. Hiiesalu, Kaie Printsess ja pühak : Püha Elisabeth Tallinna altaritel. - Kunstiteaduslikke uurimusi. Tallinn, 2006, nr. 3, lk. 70-95
Jooksev info
 • Lühhikesed teadussed Tallinna Lutterusse usso kirrikudest. - Ristirahwa Pühhapäewaleht. 1875, 9. okt., lk. 326
 • Avati mälestustahvel Pühavaimu kogudusest langenud vabadussõjalastele. - Postimees1932, 26. juuli, lk. 1
 • Pühavaimu kogudus nõuab valitsuse kaudu kirikualtarit. - Postimees. 1933, 14. juuli, lk. 2
 • Kühnert, Ernst Ehitusloolised uurimised Püha- Vaimu kirikus. - Vaba Maa. 1933, 6. aug., lk. 7
 • Kunstimuuseumi liige. Kunstimuuseum ja Pühavaimu kiriku endine altar. - Postimees. 1933, 10. aug., lk. 2
 • Tallmeister, Theodor Püha-vaimu kiriku vana altari asjus. - Postimees. 1933, 22. aug., lk. 2
 • Tülialune altar Pühavaimu kirikusse. - Postimees. 1933, 10. sept., lk. 3
 • Pühavaimu kirik ei saa altarit tagasi. - Postimees. 1933, 28. sept., lk. 3
 • Pühavaimu kiriku altar pühitseti uuesti. - Eesti Sõna. 1942, 20. jaan., lk. 2