Esileht
HARJUMAA
HARJU-MADISE

HARJU-MADISE MATTIASE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest, restaureerimis- ja remonttöödest

1968
Põlengujärgsed uuringud kirikus V. Raami juhtimisel.

31. aprillil puhkeb tulekahju, milles hävivad kiriku katused - pikihoonel, kooril, käärkambril, torni puitkonstruktsiooniga kiiver, väikeste dekoratiivsete nurgatornikeste katused ja torni kolm vahelage. Vahelagede hävimine põhjustas kellade ja nende metallist kandekonstruktsioonide allakukkumise alumisele võlvitud korrusele. Hävis oreli lõõts ning kustutamisel sai kahjustada tiibaltar aastast 1631. Enne põlengut oli pikihoonel ning lõunakabelil (luukambril) plekk-katus ning mujal pilpakatus.

Sama aasta suvel teostatakse põlenud kiriku uuringud Villem Raami juhtimisel.

Vt. Harju-Madise kiriku ehitusajalooline probleemistik, uurimisülesanded ja lühike ajalooline õiend. 1968. Villem Raam. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1002)


1971
Kirik saab peale põlengut uue katuse.

Väidetavalt valmivad katuse kandekonstruktsioonid ning hiljem ka katusekate.

Vt. Harju-Madise kiriku katuste restaureerimine. 2009. Rändmeister OÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15468)


1980. aastad

Torn kaetakse hädapärase telkkatusega.

Vt. Harju-Madise kiriku tornikiivri taastamise projekt. 1989. Raul Vaiksoo, RUPI/EE. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13936)


1989
Koostatakse projekt kiriku tornikiivri taastamiseks.

Planeeritud tööd:

  • tornikiivri taastamine
  • raudbetoonist vahelagi torni ülakorrusele
  • kiriku katusekatte kohendamine, katusekivide vahede täitmine seguga, purunenud asendada uutega
  • matusekabeli restaureerimine - katusekonstruktsioonide ja laevoodri kohendamine, uue katusekatte (punane S-kivi) paigaldamine, krohviparandused nii välis- kui ka siseseintel
  • kiriku kooriruumi taga asetseva katlamaja lammutamine ning küttetoru likvideerimine (töö siiani teostamata)
  • pastoraadi territooriumile tuletõrje veevõtukaevu puurimine
  • surnuaia ja kogu kirikla üldplaneerimistööd
  • haljastustööd
Vt. Harju-Madise kiriku tornikiivri taastamise projekt. 1989. Raul Vaiksoo, RUPI/EE. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13936)


2009


Rändmeister OÜ projekt kiriku katuste restaureerimiseks.

Vt. Harju-Madise kiriku katuste restaureerimine. 2009. Rändmeister OÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15468)