Esileht
HARJUMAA
SUUR-PAKRI

SUUR-PAKRI KABEL

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

2009
Suur-Pakri kabeli varemete restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ (Juhan Kilumets, Illar Kannelmäe, Ain Pihl).
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15823)

Sisaldab ehitusajaloolist ülevaadet, varemete seisukorra kirjeldust, muinsuskaitse eritingimusi ja projektlahendust kabeli restaureerimiseks. Projekteeriti käsitsi valtsitud tsingitud terasplekist katus hoone põhimahule, apsiidiosale ja tornikiivrile. Kavandati uus uks, aknad, luugid.

 

2010
Suur-Pakri kabeli tornikiivri ja torni külgastmete katuste restaureerimine. Tööprojekt. Rändmeister OÜ (Juhan Kilumets, Ain Pihl)

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15972)

2010. a läbiviidud välitööde ja mõõdistuste põhjal valminud täpsustav projekt tornikiivri ja torni külgastme katuste ehituseks.

 

2011
Suur-Pakri kabeli varemete restaureerimine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10130)

Fotodega illustreeritud ülevaade tehtud töödest.

 

2017
Suur-Pakri kiriku vare. Fassaadide konserveerimine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne 01.10.2017. Lea Täheväli Stroh.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13325)

Fotodega illustreeritud ülevaade tehtud töödest (välisseinte vuukimine, uste ja akende värvimine).