Esileht
HARJUMAA
SUUR-PAKRI

SUUR-PAKRI KABEL

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödes

1990ndate algus
Kabelist olid alles ainult varemed. 
1993
Varemed mõõdistati (OÜ Vana Tallinn, Ive Punger) ja müürikroonid kaeti betoonplaatidega.
 
Allikas: Suur-Pakri kabeli varemete restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. 2009. Rändmeister OÜ (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15823)
 
2011

Algavad kabeli konserveerimistööd

 • Ehitati tornitellingud;
 • Ehitati apsiidile plekk-katus;
 • Viilumüürid kaeti ajutise laudisega;
 • Aknaavad suleti laudadega;
 • Maapind kooriti ja varemest eemaldati võsa;
 • Tehti parandusi müüritise allosas.

Allikas: Suur-Pakri kabeli varemete restaureerimine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. 2011. Rändmeister OÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10130)
 

2012

Torni konserveerimine

 • Konserveeriti torni kiviosa
 • Ehitati uus plekk-katus torniosale
 • Paigaldati aknaluugid

Allikas: Viivik, Allar. Suur-Pakril remonditakse paekivist külakirikut. - Harju Elu, nr. 31, 1.08.2014

 

2013

Pikihoonele paigaldati uus plekk-katus.

Allikas: Viivik, Allar. Suur-Pakril remonditakse paekivist külakirikut. - Harju Elu, nr. 31, 1.08.2014

 

2014

Valmistati ja paigaldati uued aknad ja uksed.

Allikas: Viivik, Allar. Suur-Pakril remonditakse paekivist külakirikut. - Harju Elu, nr. 31, 1.08.2014

 

2017

Fassaadide vuukimine ja avatäidete värvimine

 • Fassaadid vuugiti talgute korras hüdraulilise lubimördiga.
 • Sokli servale tehti tsementmördiga kaldpind.
 • Uks ja aknad värviti pruuni linaõlivärviga.

Allikas: Suur-Pakri kiriku vare. Fassaadide konserveerimine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne 01.10.2017. Lea Täheväli Stroh. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13325)