Esileht
HARJUMAA
NAISSAARE

NAISSAARE MAARJA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

2002
Naissaare kabeli välisarhitektuuri restaureerimise tööprojekt. OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel (Jaan Jõgi, Aleksander Danil).
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17751)

Seletuskiri ja joonised (plaanid, lõiked, vaated, sõlmed). Projekt käsitleb kandekonstruktsioonide ja välisarhitektuuri restaureerimist. Nenditakse kiriku halba tehnilist seisukorda. Nähakse ette kiriku laialivajunud seinte endisesse asendisse tõmbamist terastõmbide abil, pehkinud palgikordade vahetust, puuduvate katusekonstruktsioonielementide taastamist. Projekteeritud uus valtsplekist katusekate koos piksekaitsega, uued koopia-avatäited ja originaali järgiv uus välislaudis.

 

2003
Naissaare kirik. 2003. a. tööde aruanne. Tehnilise seisukorra täiendav ülevaatus ja restaureerimisettepanekud. Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5141)

Tehtud tööde kirjeldus, fotod. Torniosa konstruktsioonide täpsem ülevaatus. Täpsustati 2002. aasta projektis kirjeldatud tehnilist seisukorda ja restaureerimislahendusi ja –mahtusid.

 

2009
Naissaare Püha Maarja kabel. Asendiplaan ja vertikaalplaneerimine. Interjööri arhitektuur-ehituslik osa. Põhiprojekt. OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel (Jaan Jõgi, Vaike Pungas)

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15472)

Sisaldab seletuskirja ja jooniseid. Kinnistu piirile projekteeriti lattaed 1930ndate piirdeaia eeskujul. Ette nähti vertikaalplaneerimine ja vaadete avamine (puude mahavõtmine). Kavandati hävinud interjööri taastamine: projekteeritud uus rõdu (algses mahus), torni trepistik, siseuksed (tahveluksed). Torni projekteeriti näituseruum, seminariruum, ülakorrusele vaateruum.

 

2009
Naissaare Püha Maarja kabel. Sisearhitektuurne põhiprojekt. FIE Tiiu Lõhmus
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15473)

Seletuskiri, joonised. Projektiga on antud kabeli sisekujunduse ja sisustuse lahendused ning ruumide värvilahendused. Altar, põlvituspink, kõnepult ja harmoonium saadud annetusena, ülejäänud mööbel ja sisseseade lahendatud projektiga.

 

2009
Naissaare kirik. Elektripaigaldise projekt. OÜ RR Elekter.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-18099)

Elektripaigaldise (tugev- ja nõrkvoolupaigaldised, piksekaitse) projekt. Arvestatud perspektiivselt elektrivõrku ühendamisega (projekteerimise ajal puudus Naissaarel statsionaarne elektriühendus).

 

2009
Naissaare kirik. Tulekahjusignalisatsioon. Põhiprojekt. OÜ Teleprojekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-18100)

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni projekt.