Esileht
HARJUMAA
NAISSAARE

NAISSAARE MAARJA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1990ndad

Kirik oli avariilises seisukorras

1998. aastal tutvus Naissaare kabeli olukorraga restaureerimiskomisjon ja tunnistas selle taastamiskõlbmatuks. Naissaare endised elanikud ja Rootsi-Mihkli kogudus sellega ei leppinud ja nad asusid aktiivselt kiriku taastamise nimel tegutsema.

Allikas: Naissaare kabeli välisarhitektuuri restaureerimise tööprojekt. 2002. OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17751)
 

2003-2007

Kiriku katuse ja kandekonstruktsioonide taastamine

2003. aastal alustati taastamistöödega:

  • ehitati statsionaarne puittelling läänetornile ja täpsustati selle tehnilist seisukorda;
  • puhastati välja alumised palgikorrad ja graniitkivist sokkel;
  • paigati tõrvapapiga katust ja tornikiivrit.

Järgmisel kolmel aastal taastati pikihoone seinte ja tornitüvede stabiilsus ning restaureeriti katus ja tornikiiver. Katus ja tornikiiver kaeti uue tsingitud terasplekist kattega. 2005. aastal paigaldati torni tippu rist ja kuul.

Allikad: Naissaare kirik. 2003. a. tööde aruanne. Tehnilise seisukorra täiendav ülevaatus ja restaureerimisettepanekud. Rändmeister OÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5141); Kilumets, Juhan. Naissaare Maarja kirik. Kadunud maailma mälestuseks. – Muinsuskaitse aastaraamat 2018, lk 17-19; PÜP toetuste andmed Kultuurimälestiste registrist. 


 

2007-2015

Taastamistööd jätkuvad

  • Valmistati ja paigaldati pikihoone aknad. 
  • Kaeti ja värviti tornitüves (2011)
  • Saalis taastati laekandjad ja paigaldati laudis (2011).
  • Ehitati põrand (2013). 
  • Ehitati välja siserõdu ja torniruumid.  Torni paigutati käärkamber.

Allikas: Kilumets, Juhan. Naissaare Maarja kirik. Kadunud maailma mälestuseks. – Muinsuskaitse aastaraamat 2018, lk 17-19. 
 

2015-2018

Interjööri sisustamine

Paigaldati pingid, kantsel, tornikell. Valmisid vanast aknaraamist tiibaltar (A. Lobanov), paekivist mensa (A. Aljas). Altar, põlvituspink, kõnepult ja harmoonium saadi Rootsist annetusena. 

Allikad: Naissaare Püha Maarja kabel. Sisearhitektuurne põhiprojekt. FIE Tiiu Lõhmus, 2009 (Muinsuskaitseameti arhiiv, P-15473); Kilumets, Juhan. Naissaare Maarja kirik. Kadunud maailma mälestuseks. – Muinsuskaitse aastaraamat 2018, lk 17-19. 

2020

Paigaldati kaks uut tornikella

Allikas: Naissaare kabel sai kaks uut kella. - Eesti Kirik, nr. 30, 19.08.2020.