Esileht
HARJUMAA
KOSE

KOSE PÜHA NIKOLAUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded


1957
Kose-Risti kiriku ripptorni ülesmõõtmisjoonised. R. Zobel.
(Muinsuskaiseameti arhiiv, säilik Ü-86)

Mõõtmisjoonised.

1971
Arhitektuurimälestise kaitse rendileping. Kose kirik, kirikuaed, 2 kabelit.

(Muinsuskaitseaeti arhiiv, säilik P-11758)

Must-valged fotod, 2 asendiplaani mõõtkavas 1:500; rendilepingud, koopia 1845.a. maade jaotuskavast (osa plaanist), osa 1850.a. Kose pastoraadi maade plaanist (originaalid Kose kiriku valduses); kiriku põhiplaan, kooride plaanid, lõiked ja vaated; kabelite lõiked ja vaated ning fotod kabelitest.

1982
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod ning põhiplaan.


1985
Eesti keskaegsete raidportaalide inventariseerimine (Harju – Madise kirik; Harju – Risti kirik; Keila kirik; Kose kirik; Kuusalu kirik; Padise klooster; Saha kabel) – Harju rajoon (Harju maakond). KRPI.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1365)

Säilik sisaldab ülesmõõtmisjoonised ja fotosid raidportaalidest; tehnilise seisukorra hinnanguid ja vajalike tööde loetelu. Iga kiriku portaalide kohta on eraldi vihik.

1985
Kose kirik. Kaust 1033.

(Muinsuskaiseameti arhiiv, säilik T-76.1.18173)

Mõõtmisjoonised kalkadel.

1985
Kose kiriku maa-ala plaan. U. Hermann.

(Muinsuskaitseamet arhiiv, säilik P-7305)

Kose kiriku maa-ala plaan.

1986
ENSV arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. Köide I. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1671)

Köide koosneb üldosast, arhitektuuriajaloolisest üldiseloomustusest; kaitsetsoonide lühiiseloomustusest, kaitsetsoonide üldrežiimi kirjeldusest ning graafilisest osast.

1987
Aruanne Kose Nikolai kiriku väliuuringutest. Köide XXV. V. Raam, KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1942)

Aruanne 1987. aasta suvel ja sügisel teostatud väliuuringutest. Tööde käigus teostatud sondaažide ja šurfide kirjeldused ning nende põhjal tehtud järeldused.
Lisaks mõõtmisjoonised: põhiplaan erinevate ehitusperioodide määranguga (T. Parmakson), kiriku pikilõige; konsooli, lääneportaali ning viilutorni mõõtmisjoonised; koori ja pikihoone kagunurka teostatud šurfi joonis. 20 must-valget fotot.

2006
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6363)

2010
Kose Püha Nikolause kiriku 19. sajandi juurdeehituse restaureerimise muinsuskaitse eritingumused. Mõisaprojekt OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9388)

Sisaldab  ajaloolist lühiülevaadet, olemasoleva olukorra kirjeldust, hinnangut tehnilisele seisukorrale, järeldusi tehtud uuringutest ning muinsuskaitse eritingimusi 19. saj. juurdeehitusele. Graafilises oas asendiskeem ning ajalooliselt väärtuslike detailide inventeerimise skeem. Lisaks värvifotod.

2010
Kose Püha Nikolause kiriku 19. sajandi juurdeehitus restaureerimise põhiprojekt. Mõisaprojekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15809)

Tekstilises oas restaureerimistööde kirjeldused hoone arhitektuurse lahenduse, viimistluse, konstruktiivse lahenduse, tehniliste näitajate ning tulekaitse abinõude oas. Sisaldab muu hulgas 20. sajandi II poolel tehtud ümberehituste lühiülevaadet. Joonistest on lisatud asendiplaan, korruste plaanid, lõiked, uste ja akende joonised.

2011
Kose Püha Nikolause kiriku 19. sajandi juurdeehituse restaureerimise tööprojekt. Arhitektuurne ja konstruktiivne osa. Mõisaprojekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15960)

Tekstiline osa koosneb üldosast, arhitektuurse ja konstruktiivse lahenduse ning viimistluse kirjeldusest. Arhitektuurset osa illustreerivatest joonistest on lisatud korruste plaanid, lõiked, rõdu joonised, sõlmed, lõiked, vaated; treppide plaanid, lõiked, sõlmed; uste detailide ning siseakna raami joonised.
Konstruktiivse osa joonised: vahelae talade ning katuse kandekonstruktsioonide plaanid ning kahjustuste paiknemised ja spetsifikatsioonid; sõlmede, tala ja sarikate proteeside liidete joonised; leerisaali sisseehituse vundamendi, köetava põranda ning puitpõranda lõiked. Lisas värvitoonide tabel.

2011
Kose Püha Nikolause kiriku 19. sajandi juurdeehituse krohvi- ja värviuuringud. Mõisaprojekt OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10113)

Tekstiline osa: üldosa, ajalooline lühiülevaade, viimistluskihtide säilivuse ja seisundi kirjeldus, ettepanekud restaureerimiseks. Graafilises osas põhiplaan ning sondaažikaardid; lisades ajaloolised fotod ning fotod algsena säilinud aaderdusest neogooti vaheuksel.

2012
Kose kirik. Arheoloogilised uuringud käärkambris.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12245)

Sisaldab kiriku ehituslugu ja tööde põhjalikku kirjeldust, leidude nimekirja ja kirjeldust, kiriku ja leerisaali plaani ja tööde käigus leitud vundamendi paiknemist sellel, 37 värvifotot tööde käigust.

2016
EELK Kose kiriku tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17676)


Tellitud tornikiivri ebarahuldava olukorra tõttu (laastukate amortiseerunud ega pea vett, kandekonstruktsioonid seenkahjustustega). Kaust sisaldab: muinsuskaitse eritingimused, kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide fotod (3), asendiplaan, puidu-, pleki- ja müüritööde üldnõuded, erinevad restaureerimiseks vajalikud joonised.