Esileht
HARJUMAA
KEILA

KEILA MIIKAELI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest, restaureerimis- ja remonttöödest

Allikad:
 1. Keila kihelkonnaloost. Köögardal, Ado. Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus, 1924.
 2. Remont-restaureerimistööde aruanne. Koostaja: G. Jomm (direktor), K. Aluve (peaarhitekt), T. Böckler (van. arhitekt). 1958.  (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-148)
 3. Tornikiivri 2002. aasta restaureerimistööde vahearuanne. Frantsiskus OÜ. Koostaja: A.Danil.Tornikiivri 2002. aasta restaureerimistööde vahearuanne. Frantsiskus OÜ. Koostaja: A.Danil. 2003. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7612)
 4. Tornikiivri restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ. Koostaja: A. Danil. 2004. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5663)
 5. Kiltkivikatuse restaureerimisprojekt. Frantsiskus OÜ. Koostaja: A. Danil. 2004. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12720)
 6. Keila Miikaeli kiriku kellasüsteemi täiendamise ja elektrifitseerimise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13316)
 7. Keila kiriku ajalooline siseviimistlus. Uuringu aruanne. Koostaja: Anneli Randla. H&M Restuudio OÜ.  (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilikA-13315)

1889
Remonttööd interjööris.

Seinad ja võlvid valgendatakse. Altar, kantsel, orel, kroonlühtrid jne osalt uuendatakse, osalt värvitakse üle. (allikas 1)

1906
Toimub kiriku välisseinte remont. (allikas 1)

1958
Kogu hoone kapitaalremont. (allikas 2)

Tööd välisfassaadidel:

 • parandati rist, kaeti kaitsevärviga, kõdunenud konstruktsioon vahetati välja
 • torni kiivri plekk-kate puhastati vanast murenenud õlivärvst ning värviti uue rohelise õlivärviga
 • toimus torni kiviosa raid-detailide puhastamine samblikest
 • pikihoonel parandati mustast kildkivist katusekatet, mis teostati katuse algilme maksimaalse säilitamise põhimõttel
 • parandati avarii seisukorras olevad tugipiilarid
 • kõik kirikuhoone välispinnad valgendati, karniisid, aknaraamid ja uksed ning käärkambri plekk-katus kaeti õlivärviga 
 • lõunaportaali raidkivist piirded puhastati krohvi-ja valgenduskihtidest
 • puhastati torni lubjaga kaetud kivist aknaraamid

Tööd siseruumides:

 • tornist kirikuruumi viiv portaal puhastati õlivärvikihist, tahutud kivi kattev krohv eemaldati
 • puhastati välja valgenduskihtidega kaetud sammaste kapiteel-plaadid ja vöödekaarte konsoolid
 • kooriruumis puhastati järgmised raid-detailid: käärkambri ukse piire, vöödekaar konsoolidega ja lõunaseinas asuva nišši piirded
 • lõunaseinast eenduv kivi taastati tsementmördiga, kusjuures osa säilinud pinnast jäeti kivimaterjali eksponeerimiseks avatuna
 • puhastati raidkivid
 • kõik defekteerunud krohvipinnad parandati
 • võlvid ja seinad valgendati
 • seina allosas loobuti kõrgest liimvärv-paneelist, sest see tükeldas seinapinna ja vähendas ruumi kõrgust
 • väärid, pingid, orel ja siseuksed viimistleti õlivärvidega; uue värvikoloriidi põhilahenduse aluseks võeti endise sünge tumepruuni asemel heledad õlivärvitoonid
 • varem lubjaga kaetud vääritreppide marsialune pind kaeti õlivärvidega
 • lühtrite tuhmunud vaseoksüüdiga pinnad puhastati
 • lõunauks puhastati vanadest õlivärvikihtidest
 • uue, puitu kaitsva õlivärviga kaeti ka kirikuruumi ja vääride põrand

2002-2004
Tornikiivri restaureerimine.

Tööde aluseks on Frantsiskus OÜ 2002. aastal koostatud uurimustöö "Tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaatus". Töö toimus kahes etapis. 

I etapp (2002): (allikas 3)

 • tagati torni stabiilsus tuule survejõdudele
 • taastati torni viivad puidust redelid
 • vahetati vahelagede laudis
 • proteesiti kellakandmikku
 • toestati kogu kandekonstruktsiooni
 • vahetati müürilatid
 • alustalad proteesiti ja vahetati osaliselt välja
 • sarikaotsad proteesiti
 • diagonaaltoed proteesiti

II etapp (2004): (allikas 4)

 • jätkati ülemiste risttalastike ja sarikate proteesimisi
 • kolmele sarikale tehti proteesid
 • tehti evangelistide aluste kandekonstruktsioonide parandused ning müüri parandused vintskappide kohal
 • asendati emapuu ülemine ots
 • restaureeriti muna ja rist
 • eemaldati kogu tornikiivri katteplekk ja plekialune laudis
 • paigaldati uus plekialune tihe roovlaudis
 • paigaldati vaskplekk
 • parandati aia nurgatornikeste kandekonstruktsioon ja paigaldati uus vaskplekk

2004
Kiltkivikatuse restaureerimisprojekt. (allikas 5)

Restaureerimistööde programm:

 • pikihoone kahjustatud puitosade proteesimine ilma katusekatte eemaldamiseta
 • lõunakülje sarikate ankurdamine põhjakülje müürilati piirkonda
 • lõunakülje katuseplaatide demontaaž koos nende sorteerimisega
 • uute lõunakülje katuseplaatide montaaž koos samaaegse tihendamisega linaõli baasil tehtud mastiksiga
 • põhjakülje katuse komplekteerimine vanadest ja uutest katuseplaatidest
 • kooriruumi katuseplaatide tihendamine ning kahjustatud plaatide asendamine uutega ning roodete tihendamine
 • säilinud vana puitkarniisi puhastamine vanast õli- ja lubivärvist, plommimine, proteesimine ning kogu restaureeritud puitkarniisi katmine õlivärviga

 

2017
Kiriku kellasüsteemi täiendamise ja elektrifitseerimine: (allikas 6)

 • mälestistest tornikell ja Feldmanni valatud tornikell varustati uute armatuuridega,
 • paigaldati uus tornikell, 
 • kõikidele paigaldati elektrilised helistamismasinad ja magnetvasarad,
 • kaablid paigaldati pinnapealselt,
 • vahetati kellatoa akende umbluugid spetsiaalsete kõlaakendega.  

 

2017
Keila kiriku ajaloolise siseviimistluse uuringud aruanne (allikas 7):

 • leiti kolm ajaloolist krohvikihti, millest esimesel leiti kuni kaks valget värvi viimistluskihti,
 • ajaloolisi musta lillornamendiga maalinguid teisel krohvikihil dateeriti oletatavalt 15. sajandi lõppu, hilisemate valgete või halide viimistluskihtidega
 • lisaks täpsustati ehitusajaloolisi aspekte koos Villu Kadakaga, kes teostas arheoloogilisi uuringuid