Esileht
HARJUMAA
RAPLA

RAPLA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

Rapla kirik inventeerimisjoonised. V. Soobik
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1247)

Kaust sisaldab asendi- ja põhiplaane, lõikeid, vaateid lõunast ja läänest. Joonisd pärinevad 1949. aastast.

Kunstimälestised Rapla rajoonis, Rapla kirikus ja kirikuaias
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-11/10, köide I)

Kaust sisaldab fotosi ja kogutud ajalehe artikleid.

Kunstimälestised Rapla rajoonis, Rapla kirikus ja kirikuaias
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-11/10, köide II)

Kaust sisaldab fotosi ja kogutud ajalehe artikleid.

1916-1938
Rapla kogudus

(Eesti evangeelse luterliku kiriku konsistoorium)

Kaust sisaldab kirjavahetust ja märkmeid ning protokolle koguduse tegevusest.

1939-1953
E.E.L.K. Rapla kogudus

(Eesti evangeelse luterliku kiriku konsistoorium)

Kaust sisaldab koguduse koosolekute protokolle, kirjavahetust, eelarveid ja tegevuse aruandeid.

1954-1970
Kirjavahetus Rapla kogudusega

(Eesti evangeelse luterliku kiriku konsistoorium)

Kaust sisaldab koguduse koosolekute portokolle, eelarveid ja aruandeid.


1971-1989
Kirjavahetus Rapla kogudusega

(Eesti evangeelse luterliku kiriku konsistoorium)

Kaust sisaldab koguduse koosolekute protokolle, eelarveid ja tegevuse aruandeid.


1996
Rapla kiriku katuse ja tornide tehniline ülevaatlus. Uuetalu AS

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4023)

Kaust sisaldab kiriku katuse ja tornide tehnilise ülevaatusega seonduvat informatsiooni ning fotosid.


2000
Rapla kiriku tornikiivrite konstruktsioonide renoveermistööde aruanne. OÜ H. Uuetalu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4629)

Kaust sisaldab väljavõtet tehnoloogilisest kirjeldusest koos täiendustega tegelikult toimunud tööde kohta; põhja- ja lõunatorni renoveerimistöid; renoveerimistöid kajastavaid fotosid.


2006
Rapla Maarja Magdaleena kirku muinsuskaitse eritingimused. U. Arike, Restprojekt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6612)

Kaust sisaldab kiriku ajaloolist ülevaadet, olemasoleva olukorra analüüsi ja hinnangut; väärtuslikke detaile välis- ja sisearhitektuuris; muinsuskaitsenõudeid ja projekteerimispiiranguid. Samuti sisaldab fotosid, jooniseid ning hooneplaane.


2006
Rapla Maarja Magdalee kirik värviuuringute aruanne. S. Sorok, KAR-Grupp AS

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12500)

Värviuuringud on teostatud kiriku kahel välisuksel ja -aknal, samuti kiriku ruumides vastavalt värviuurigute programmile. Plaanid värvisondaažide asukohtadega, sondaažikaardid.


2006
Rapla Maarja Magdaleena kiriku elektripaigaldise tööprojekt. KH Energia

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17369)

Säilik sisaldab seletuskirja seoses elektripaigaldiste tööprojektiga ning töödega seonduvaid jooniseid.


2008
EELK Rapla Maarja-Magdaleena kirik, kirikutekstiilid. M. Raabe

(Muinsuskaitseameti arhiiv, A-11127)

Säilik sisaldab viie altari- ja kantslikatete komplekti, altarilina, kantsli puldi katte, tekstiili detailide, korjanduskottide jm kirjeldusi ja hinnanguid.


2008
Rapla Maarja Magdaleena kiriku aruanne planeritud ja tehtud töödest. E. Rattasepp

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12501)

Säilik sisaldab ajaloolist ülevaadet; hinnangut objeti muinsuskaitselisele ja kultuuriloolisele väärtusele; olemasoleva olukorra kirjeldust; planeeritud töid. Samuti sisaldab fotosid, jooniseid, plaane ja restaureerimise osapoolte vaheline kirjavahetus.