Esileht
HARJUMAA
RAPLA

RAPLA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

Rapla kirik inventeerimisjoonised. V. Soobik
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1247)

Kaust sisaldab asendi- ja põhiplaane, lõikeid, vaateid lõunast ja läänest. Joonisd pärinevad 1949. aastast.

Kunstimälestised Rapla rajoonis, Rapla kirikus ja kirikuaias
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-11/10, köide I)

Kaust sisaldab fotosi ja kogutud ajalehe artikleid.

Kunstimälestised Rapla rajoonis, Rapla kirikus ja kirikuaias
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-11/10, köide II)

Kaust sisaldab fotosi ja kogutud ajalehe artikleid.

1916-1938
Rapla kogudus

(Eesti evangeelse luterliku kiriku konsistoorium)

Kaust sisaldab kirjavahetust ja märkmeid ning protokolle koguduse tegevusest.

1939-1953
E.E.L.K. Rapla kogudus

(Eesti evangeelse luterliku kiriku konsistoorium)

Kaust sisaldab koguduse koosolekute protokolle, kirjavahetust, eelarveid ja tegevuse aruandeid.

1954-1970
Kirjavahetus Rapla kogudusega

(Eesti evangeelse luterliku kiriku konsistoorium)

Kaust sisaldab koguduse koosolekute portokolle, eelarveid ja aruandeid.


1971-1989
Kirjavahetus Rapla kogudusega

(Eesti evangeelse luterliku kiriku konsistoorium)

Kaust sisaldab koguduse koosolekute protokolle, eelarveid ja tegevuse aruandeid.


1996
Rapla kiriku katuse ja tornide tehniline ülevaatlus. Uuetalu AS

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4023)

Kaust sisaldab kiriku katuse ja tornide tehnilise ülevaatusega seonduvat informatsiooni ning fotosid.


2000
Rapla kiriku tornikiivrite konstruktsioonide renoveermistööde aruanne. OÜ H. Uuetalu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4629)

Kaust sisaldab väljavõtet tehnoloogilisest kirjeldusest koos täiendustega tegelikult toimunud tööde kohta; põhja- ja lõunatorni renoveerimistöid; renoveerimistöid kajastavaid fotosid.


2005
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6205)

 

2006
Rapla Maarja Magdaleena kirku muinsuskaitse eritingimused. U. Arike, Restprojekt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6612)

Kaust sisaldab hoone ajaloolist ülevaadet, olemasoleva olukorra analüüsi ja hinnangut, väärtuslike detailide loetelu eksterjööris ja interjööris ning muinsuskaitselisi nõudeid ja piiranguid projekteerimisele. Lisadena ajaloolised kaardid ja plaanid, algse ehitusprojekti koopia, ülemsõõtmisjoonised ja kultuuriväärtuslike detailide asukohad joonised. 42 fotot.


2006
Rapla kirik. Värviuuringute programm. Restprojekt. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13156)


Kiriku saali ja abiruumide algsete värvitoonide ja maalingute uuringuteks. Uuritakse tornide siseviimistlust, trepipiirdeid ja käsipuid. Seinu ei sondeerita. Väliselt planeeritud uuringud akendel ja ustel. Joonised sondaažide soovitatava asukohaga, fotod (10).

 

2006
Rapla kirik. Eelprojekt. Arhitektuurne osa. Restprojekt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17652) 


Projektiga P-17653 kavandatavate tööde eelprojekt. 

 

2006
Rapla kirik. Põhiprojekt. Arhitektuur-ehituslik osa. Restprojekt OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17653)


Kiriku suuremahuliste restaureerimistööde projekt, hõlmab arhitektuurset lahendust (kirikusaal, rõdud, eeskoda, tornid, trepikojad, altaritagused ruumid), välisiviimistlust, kütet, ventilatsiooni, veevarustust ja kanalisatsiooni, elektritöid. 

 

2006
Rapla Maarja Magdalee kirik värviuuringute aruanne. S. Sorok, KAR-Grupp AS

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12500)

Värviuuringud on teostatud kiriku kahel välisuksel ja -aknal, samuti kiriku ruumides vastavalt värviuurigute programmile. Plaanid värvisondaažide asukohtadega, sondaažikaardid.


2006
Rapla Maarja Magdaleena kiriku elektripaigaldise tööprojekt. KH Energia

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17369)

Säilik sisaldab seletuskirja seoses elektripaigaldiste tööprojektiga ning töödega seonduvaid jooniseid.


2006
Tööprojekt, Vee ja kanalisatsiooni osa. Restprojekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17657)


Kiriku rekonstrueerimise käigus linna ühisveevärgiga ühendamise projekt. 

 

2006
Rapla kirik. Õhkkütte rekonstrueerimine. Tööprojekt. Valtu Projekt OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17655)


Pinkide all oleva puit- ja kivipõranda vahele on projekteeritud õhkkütte jaotustorustik. 

 

2008
EELK Rapla Maarja-Magdaleena kirik, kirikutekstiilid. M. Raabe

(Muinsuskaitseameti arhiiv, A-11127)

Säilik sisaldab viie altari- ja kantslikatete komplekti, altarilina, kantsli puldi katte, tekstiili detailide, korjanduskottide jm kirjeldusi ja hinnanguid.


2008
Rapla Maarja Magdaleena kiriku aruanne planeritud ja tehtud töödest. E. Rattasepp

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12501)

Säilik sisaldab ajaloolist ülevaadet; hinnangut objeti muinsuskaitselisele ja kultuuriloolisele väärtusele; olemasoleva olukorra kirjeldust; planeeritud töid. Samuti sisaldab fotosid, jooniseid, plaane ja restaureerimise osapoolte vaheline kirjavahetus.

 

2017
Osalised muinsuskaitse eritingimused ja peatrepi restaureerimise põhiprojekt. Silur OÜ, koostaja Andrus Rospu
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17723)

Sisaldab lühikokkuvõtet hoone ajaloost, hetkeolukorra kirjeldust koos asjakohaste fotodega ja juhiseid lagunenud peatrepi asendamiseks, lisas trepi tööjoonised. Lagunenud paekivist ja osaliselt betoonist valatud peatrepp asendatakse põletatud pinnaga helehallist graniidist tehtud uue trepiga, kuhu on integreeritud ka pandus koos käsipuuga. Trepiastmete profiil kopeerib ajaloolist lahendust.