Esileht
HARJUMAA
RAPLA

RAPLA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimistöid käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid

 1. Eesti Arhitektuur 3: Harjumaa. Järvamaa. Raplamaa. Lääne-Virumaa. Ida-Virumaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1997.
 2. Raplamaa kirikud, K.Markus. Muinsuskaitseamet, 2002.
 3. Eesti kohalikud muistejutud, M. J. Eisen. Tallinn 1920, lk. 130-131.
 4. Ueber Kirchen und Kapellen Ehstlands in Geschichte und Sage. - Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, R. Winkler. Reval 1900, lk. 17.
 5. Die Estlandliste des Liber Census Daniae, P. Johansen. Kopenhagen, Reval 1933.
 6. Rapla kihelkonna vaimust ja vaimulikest, M. Sarv. Postimees15. 2000, lk. 9.
 7. Rapla kirik Harju maal. Rapla koguduse mälestuseks ja Laulu-lisa, C. E. Malm. Tallinn 1868.
 8. Liv-, Ehst- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regester, Hrsg. v. Fr. G. von Bunge. LUB, 1008.
 9. Est- und Livländische Brieflade. Eine Sammlung von Urkunden zur Adels- und Gütergeschichte Est- und Livlands, Johansen 1933, lk. 566-567.
 10. Rapla rajooni arhitektuuri- ja kunstimälestistest. -Rapla rajoonis, H. Üprus. Tallinn 2001, lk. 28.
 11. Gooti puuskulptuur Eestis, V. Raam. Tallinn 1976, lk. 68.
 12. Eesti keskaegsed ristimiskivid. Bakalaureusetöö. Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituut, M. Koppel. Tallinn 2001, lk. 28.
 13. Das Annotations-Protokoll de AO-1716 für den Distrikt Harrien. Ein Beitrag zur Gütergeschichte Estlands. - Beiträge zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands Bd. VII, P. Ungern-Sternberg. Reval 1910, lk 38-39.
 14. Evangelish-Lutherischen Gemeinden in Russland, E. H. Busch. St. Petersburg 1911, lk 48.
 15. Rapla Maarja-Magdaleena kirik. - Eesti Arhitektuur 3, A. Hein, V. Raam. Tallinn 1997, lk 95.
 16. Holzschnitzerei und Tischlerkunst der Renaissance und des Barocks in Estland, S. Karling. Dorpat 1943, lk 400.
 17. Kunst Tallinnas XIX sajandil, V. Vaga. Tallinn 1976, lk 37.
 18. Kirikuaia riste uurimas. - Ühistöö, H. Toomtalu. 28. Veebruar 1989.
 19. Eesti rõngasristid, 1-2, L. Odres. Tallinn 1983, lk 104.

 

Jooksev info

 • Rapla kirik saab 100. aastaseks. - Postimees. 2001, 28. sept. http://www.postimees.ee/1894067/rapla-kirik-saab-100-aastaseks
 • Sakslased kinkisid Rapla kirikule oreli. - Postimees. 2002, 8. jaan. http://www.postimees.ee/1913143/sakslased-kinkisid-rapla-kirikule-oreli
 • Veetamm, Ilme Kirik läheb augustis remonti. - EELK Rapla Maarjamagdaleena koguduse leht. 2007, juuli. https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsqPzrhKTSAhXoJZoKHTO_AFUQFgg8MAY&url=http%3A%2F%2Fkirikuleht.eelkrapla.ee%2F%3Fpath%3D%26download%3Dkirikuleht_28-3_2007.pdf&usg=AFQjCNF2mm1n7MrZfkXV37IdeSfzUMtIEg&sig2=dAzDD6xywuDFhBpYRRpgHA&bvm=bv.147448319,d.bGs
 • Rapla kiriku remont kulgeb sujuvalt. - Eesti kirik. 2007, 16. nov. http://www.eestikirik.ee/16-11-rapla-kiriku-remont-kulgeb-sujuvalt/
 • Ukrainlased restaureerivad Rapla kirikut. - ERR. 2007, 11. sept. http://uudised.err.ee/v/majandus/c90152f0-fe90-4e9f-a0b7-24d5c79e218f
 • Rapla kirik sai uue oreli. - Uus Eesti. 1939, 30. aug. https://dea.digar.ee/article/uuseesti/1939/08/30/110
 • Uue oreli sünd. Rapla kiriku uue oreli ehitamisel. - Eesti kirik. 1939, 20. juuli. https://dea.digar.ee/article/eestikirikeelk/1939/07/20/12
 • Unt, Elke Rapla kiriku orel saab 65aastaseks. - Eesti Kirik. 2004, 26. august.
 • Kõrver, Maire Vana lühter sai uue kuue. - Nädaline. 2004, 12. veebruar.
 • Kukk, Mihkel. Siniroht, Villu Rapla kirik korda. - Nädaline. 2000, 11. juuli.
 • Luht, Tiiu Rapla kiriku torn on alla kukkumas. - Nädaline. 2000, 30. märts.
 • Luht, Tiiu Tööd ja rahakulu esialgsest rohkem. - Nädaline, 2000, 11. juuli.
 • M. Kukk Rapla orel 60 aastane. - Nädaline, 1999, 31. august.
 • J. Liiv Rapla kogudus 1907-1932. - Nädaline, 1999, 23. veebruar.