Esileht
HARJUMAA
RAPLA

RAPLA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1926
Kiriku korrastamine. (Allikas 2)
Kirik remonditi ja värviti seest.


1935
Viidi kirikusse elektrivalgus. (Allikas 2)


1944
Katusekatte vahetus. (Allikas 2)

1944. aastal sai kirik lahingus kannatada ning katusekatteks sai eterniit ja osaliselt tsingitud plekk.

1970
Kiriku katuse remonttööd. (Allikas 8)
Kiriku ja kirikutorni katus parandatakse ja värvitakse.

1971
Restaureeritakse aknad. (Allikas 8)
Kiriku värvilised aknad restaureeritakse. Restaureerijaks Endel Salumäe.

1972
Kiriku korrastamine. (Allikas 8)
Kirikus orelipeal, trepikodades ja esikus värvti paneelid nitro- ja õlivärviga. Värviti oreli fassaad, kiriku uksed ja aknad. Lapiti kiriku katust ja paigaldati 30 m2 uut plekkkatust. Kogu plekkosa värviti alumiiniumvärviga. Koguduse kantseleis tehti sanitaarremont.

1981
Kiriku korrastamine. (Allikas 8)
Värvitakse uksed ja aknad. Kirikus, esikus ja trepikojas vävitakse paneeliosad. Käärkambris ja selle esikus ning kantseleis teostatakse sanitaarremont.

1983
Katuse remont. (Allikas 8)
Parandatakse katust ja tehakse värviparandusi.

1985
Kiriku korrastamine. (Allikas 8)
Kiriku akendel ja ustel viidi läbi parandustööd ja värviti. Oreli kooripealne põrand värviti.

1987
Kiriku tornide korrastamine. (Allikas 8)
Kiriku tornide kiivrid (plekk-katused) kaetakse alumiinium-värnitsavärviga. Värvitakse ka simsiplekid kuni katuseräästa kõrguseni. Kirikutornide kõik luugid (16 tk) remonditakse ja kaetakse õlivärviga. Tööde teostajaks Erich Eesmaa.

1996
Kiriku katuse ja tornide tehniline ülevaatlus. (Allikas 3)

Teostati kirku katuse- ja tornikostruktsioonide visuaalne vaatlus. Vastavalt vaatluse tulemusele peetakse vajalikuks pikihoone katusekate asendada plekist katusekattega, et vältida kandekonstruktsioonide kahjustusi; tornikiivrite kahjustatud konstruktsioonid asendada uutega; põhjapoolse tornikiivri plekist katusekatet parandada. Katuse kandekonstruktsioonide ülevaatluse käigus tulid põhjaseina pealt, sarikate toetuse piirkonnast välja leiud: armulaua veinikann, armulaua leivakeste taldrik, küünlajalg ja tumenenud puidust karbike. Eraldiseisvana leiti lääne suunast vasest ristimise vaagen.


1997
Katusekatte vahetus. (Allikas 2)

1977. aastal vahetati pikihoone eterniitkatus, mis kohati läbi sadas.


2000
Tornikiivrite konstruktsioonide renoveerimistööd. (Allikas 1)

Vahetati välja kõik mädanikust kahjustatud puitelemendid. Kõik surve- ja tõmbejätkud tehti pool-poolega ja kasutati kroomitud polte. Müürlatid ankurdati torni nurkadest keemiliste ankrutega. Torni katteks kasutati tsingitud tahvelplekki. Torni tippu jäeti tuulutuspilud. Kuna müürilattidele tehti lõikena proteesimisi ning uuendati tugipostide otsi, paigaldati mõlemale tornile neli tõmbankrut. Tornikiivri restaureeritud ristid paigaldati 2000 juulis.


2006
Värviuuringud. (Allikas 4)

Värviuuringud teostatud kiriku kahel välisuksel ja -aknal, samuti kiriku ruumides vastavalt värviuuringute programmile.

 

2006
Elektripaigaldise tööprojekt. (Allikas 5)

Paigaldati uued elektriinstallatsioonid, kaabliteed, valgustusseadmed jms.


2008
Kirikutekstiilide ülevaatus. (Allikas 6)
Teostati kirikutekstiili ülevaatus mille tulemusena selgus, et suurem osa objektidest on võrldemisi heas seisukorras.


2008
Suurema mahulised restaureerimistööd kirikus. (Allikas 2)

  1. Värviti kirku seinad ja lagi. Esmalt eemaldati keemiliselt värvkate. Puhastustööde raames teostati ka seina pinnalt võetud krohvi analüüs sooldumise väljaselgitamiseks. Tulemus antud proovi kohta oli negatiivne. Järgmise etapina teostati krohviparandused ja kaeti seinad hingavate naturaalsete lubivärvidega. Seintes paiknevate pragude likvideerimiseks praod avati, puhastati ja täiedeti. Vajumite jälgimiseks paigaldati ankrud.
  2. Restaureeriti kirikusaali istepinke. Istepinkide restaureerimise käigus need plommiti, pahkeldati mehhaanilised vigastused ning lõpuks värviti. Kirikusaali mahutavuse suurendamiseks eemaldati saali tagaosas kaks viimast pingirida. Vabanenud pingid paigutati ümber peasaalist kiriku teistesse ruumidesse.
  3. Paigaldati uued elektri juhtmed. Tööde käigus uuendati juhtmestik kogu kiriku ulatuses ning vahetati ka kiriku sisendliin koos peakilbiga.
  4. Paigaldati avariivalgustuse, tuletõrje- ja veesignalisatsioon.
  5. Paigaldati uued valgustid ja prožektorid.
  6. I korruse käärkambri ja kantselei ruumide põranda laudistik koos taladega vahetati välja. Vanadest kasutusel olnud laudadest otsustati eksponeerida paremini säilinud neli lauda otse peakilbi all.
  7. Ehitati tuletõkkesein kirikusaali pealse pööningu ja tornide osa vaheruumi vahele. Esialgne vana seinaosa säilitati krohvimata kujul eksponeerimiseks.
  8. Kiriku saali pealselt pööningu puitlaelt eemaldati projekti järgselt ettenähtud bituumeniga immutatud kattepaber.
  9. Uste korrastamine. Kõik kiriku siseuksed puhastati vanast värvist ning pahteldati. Eemaldati katlamaja ja altariesise vaheline uks mille kaudu tuli kiriku saali kütteõhk ning asendati tuletõkkeseina ja luugiga. Vabanenud uks restaureeriti ning võeti kasutusele esikut ja kantseleid ühendavas vaheseinas.
  10. Korrastati puitkonstruktsioonid. Ehitustööde käigus korrastati kiriku siseruumide erinevad puitkonstruktsioonid vastavalt esinenud kahjustuste iseloomule.

Kaabliterrassi kaevamisel avastati ka mõned arheoloogilised leiud: Tallinna penn (15.- 16. sajand); Rootsi ¼ ööri (17. sajandi II pool) ja Rootsi ? ööri (17. sajandi II pool).