Esileht
HARJUMAA
JUURU

JUURU MIHKLI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded Juuru kiriku kohta

1954
Juuru kiriku inventeerimisjoonised
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-955)

Kaust sisaldab asendi- ja põhiplaani, koori plaani ja lõikeid, vaateid läänest ja lõunast.

1964
Torni ajutise katuse konstruktsiooni tööjoonis. K. Aluve.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-547)

Säilik koosneb seletuskirjast, sarikate plaanist, lõike- ning sõlmede tööjoonistest.

1967
Tornkiivri konstruktsiooni restaureerimise tööjoonised ja eelarve. H. Uuetalu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5068)

Sõnalisest osast sisaldab kaust seletuskirja, tuulekoormiste määramise selgitust, projekti eelarvet; joonistest tornikiivri vaateid, vahelagede ning kandesõrestike skeeme; tipudetailide jooniseid ning šablooni; montaažiskeeme ja tööjooniseid.

1967
Tornkiivri restaureerimise metallkonstruktsiooni II variant. H.Oengo, R.Lepp.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5069)

Säilik sisaldab seletuskirja, üldvaateid ja lõikeid, sõlmede ning detailide jooniseid, trapetsnoole tõstmise ja alumise fermiosa tõstmise skeeme.

1967
Juuru Mihkli kirik, joonised (kalkadel).
(Muinsuskaitseameti arhiivi säilik ERA.T-76.1.17159)

Sisaldab asendiplaani, põhiplaani, kooriplaani, lõikeid ning vaateid läänest ja lõunast.

1981
Vitraažakende restaureerimise aruanne (käsikiri). Muuseumide ja Kultuurimälestiste Teaduslik-Metoodiline Nõukogu.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-11/6 II)

Vitaažakende restaureerimiseelse seisukorra kirjeldus, teostatud tööde kirjeldused. Värvifotod aastast 1999.

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Pass on illustreeritud must-valgete fotodega. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised ning kiriku kõrvalhooned, bibliograafia ning ajaloolised allikad.

1997
Fotod Juuru kiriku vitraažakendest.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-11/6 III)

4 must-valget fotot põiklöövi lõunakaare lääneakendest.

2005
Vitraažakende “Johannes” (reg nr 5927) ja “Peetrus” (reg. nr 5928) restaureerimine. Domini Canes OÜ.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-11/6 III köide)

Fotodega illustreeritud aruanne kahe vitraažakna restaureerimisest.